วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ความหมายและที่มาของอินเทอร์เน็ต

ความหมายของอินเทอร์เน็ต
           อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ต เป็นเสมือนใยแมงมุม ที่ครอบคลุมทั่วโลก ในแต่ละจุดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น สามารถสื่อสารกันได้หลายเส้นทาง โดยไม่กำหนดตายตัว และไม่จำเป็นต้องไปตามเส้นทางโดยตรง อาจจะผ่านจุดอื่น ๆ หรือ เลือกไปเส้นทางอื่นได้หลาย ๆ เส้นทาง
ที่มาของอินเทอร์เน็ต
ถูกพัฒนาขึ้นโดยกระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1969 (พ.ศ.2512) ซึ่งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลเครือข่ายเรียกว่าอาพา (ARPA-Advance Research Project Agency) ที่มีการสร้าง อาร์พาเน็ต (ARPAnet)  หรือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารข้อมูลทางการทหารในกระทรวงกลาโม ในช่วงแรกมีการเชื่อมโยงกันไม่กี่หน่วยงาน และใช้เพื่อกิจการทหารเท่านั้น ต่อมาจึงขยายการเชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และมีการกำหนดมาตรฐานโปรโตคอลสื่อสารให้เป็นแบบเดียวกันคือ ทีซีพี/ไอพี (TPC/IP) และมีการใช้งานในด้านการศึกษาวิจัยด้วย ในปี พ.ศ.2530 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐ หรือเอ็นเอสเอฟ (NSF - National Science Foundation) ได้พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนเองขึ้นมา ชื่อ เอ็นเอสเอฟเน็ต (NSFnet) และเชื่อมโยงกับอาพาเน็ต แต่ในอีก 3 ปีถัดมาอาพาเน้ตได้ถูกยกเลิกไป เอ็นเอสเอฟเน็ตจึงกลายเป็นเครือข่ายหลักเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตในประเทศสหรัฐ
            ระบบ อินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ในสหรัฐเกิดขึ้นราวปี พ.ศ.ในนาม ซีไอเอ็กซ์ (CIX-Commercial Internet Exchange) โดยกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจ ทำให้ผู้ใช้บนเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยเดิมและผู้ใช้ที่ทำธุรกิจสามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้ เครือข่ายดังกล่าวมีการขยายตัวทั้งในแง่ของจำนวนเครื่องและจำนวนผู้ใช้อย่าง ต่อเนื่องและรวดเร็ว และพัฒนามาเป็นระบบอินเตอร์เน็ตอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น