วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การทำงานของอินเทอร์เน็ต

การทำงานของอินเทอร์เน็ต
บริการบนอินเตอร์เน็ตแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
          บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูล เป็นบริการซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้ การเข้าใช้งานเครื่องซึ่งห่างออกไป การขนถ่ายไฟล์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือความรู้ระหว่างผู้ใช้ ดังเช่น

          
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
              เป็นบริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตที่คนนิยมใช้ กันมากคือส่งจดหมายโดยทางคอมพิวเตอร์ถึงผู้ที่มีบัญชีอินเทอร์เน็ตด้วยกัน ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลคนละซีกโลกจดหมายก็จะไปถึงอย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดายโปรแกรมที่ใช้ ในการรับ-ส่งจดหมายอิเลคทรอนิคส์นั้นมี หลายโปรแกรมด้วยกันแล้วแต่จะเลือก ใช้ตาม ความ ชอบหรือความถนัด โปรแกรมที่พูดถึงก็เช่น Eudora,Pine, Netscape Mail, Micorsoft Explorer และอื่น ๆ อีกมากมายเป็นต้น
       เทลเน็ต (Telnet)
               เป็นบริการที่ช่วยให้เราสามารถเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์อื่นเสมือนหนึ่งไปนั่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของที่นั่น โปรแกรมที่ช่วยให้ท่านใช้บริการนี้ได้คือ โปรแกรม NCSA Telnet เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วให้พิมพ์คำสั่ง Telnet ดังในรูปภาพข้างล่างเมื่อท่านใช้คำสั่ง Telnet แล้วให้พิมพ์ที่อยู่ของแหล่งข้อมูลนั้น ท่านก็จะสามารถเข้าสู่ระบบข้อมูลนั้น ๆ ได้เสมือนท่านไปนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเครื่อง ๆ นั้นเลยทีเดียว ระบบ Telnet

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น